Čtvercova sít

Čtvercova síť se skladá ze čtverců se stranou delky 1cm. Narysujte do ní alespoň tři různe obrazce takové, aby každý měl obsah 6cm2 a obvod 12cm a aby jejich strany splývaly s přímkami síťe.

Správná odpověď:

x =  0Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 2 komentáře:
Peter
Jeden utvar je napr:

  OO
OOOO

alebo:

OO
OOOO

Mo-radce
Nápověda. Načrtněte si nějaký útvar s obsahem 6 cm2 a upravujte jej tak, aby byly splněny ostatní podmínky.

Možné řešení. Jednoduchým útvarem s obsahem 6 cm2 je např. obdélník se stranami délek 2 cm a 3 cm. Ten má však obvod pouze 10 cm; potřebujeme přesunout část jeho plochy tak, aby se obvod o 2 cm zvětšil. To si lze v rámci zadané čtvercové sítě představit tak, že zkoušíme přesouvat jednotlivé čtverce obsažené v obdélníku na jiná místa. Několik možných řešení je na obrázku:

110
111
001

110
111
010

0110
1111

Poznámka. Zvídavější řešitel se může zamyslet nad dalšími, příp. všemi možnými řešeními. K tomu si stačí povšimnout, že při přesouvání dílčích čtverců myšleného obdélníku se obvod zvětší buď o 2 cm, nebo o 4 cm, a to podle toho, zda je tento čtverec rohový, nebo ne.
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: