Trojúhelníku 3304

V trojúhelníku ABC je vnitřní úhel u vrcholu B o 10 stupňů větší než úhel u vrcholu A a úhel u vrcholu C je třikrát větší než úhel u vrcholu B. Vypočítejte velikosti vnitřních úhlů trojúhelníku.

Správná odpověď:

A =  28
B =  38
C =  114

Postup správného řešení:


B=10+A
C = 3·B
A+B+C=180

A-B = -10
3B-C = 0
A+B+C = 180

Řádek 3 - Řádek 1 → Řádek 3
A-B = -10
3B-C = 0
2B+C = 190

Řádek 3 - 2/3 · Řádek 2 → Řádek 3
A-B = -10
3B-C = 0
1,667C = 190


C = 190/1,66666667 = 114
B = 0+C/3 = 0+114/3 = 38
A = -10+B = -10+38 = 28

A = 28
B = 38
C = 114

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: