Uhly

V trojuholníku ABC je vnútorný uhol pri vrchole B o 10 stupňov väčší ako uhol pri vrchole A a uhol pri vrchole C je trikrát väčší ako uhol pri vrchole B. Vypočítajte veľkosti vnútorných uhlov trojuholníka.

Správna odpoveď:

A =  28
B =  38
C =  114

Postup správneho riešenia:


B=10+A
C = 3·B
A+B+C=180

A-B = -10
3B-C = 0
A+B+C = 180

Riadok 3 - Riadok 1 → Riadok 3
A-B = -10
3B-C = 0
2B+C = 190

Riadok 3 - 2/3 · Riadok 2 → Riadok 3
A-B = -10
3B-C = 0
1,667C = 190


C = 190/1,66666667 = 114
B = 0+C/3 = 0+114/3 = 38
A = -10+B = -10+38 = 28

A = 28
B = 38
C = 114

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: