Vnútorné uhly

V trojuholníku je vnútorný uhol beta o 10 stupňov väčší ako uhol alpha a uhol gama je trikrát väčšia nez beta. Urči veľkosť vnútorných uhlov.

Správna odpoveď:

a =  28
b =  38
c =  114

Postup správneho riešenia:


b=a+10
c = 3b
a+b+c=180

b=a+10
c = 3·b
a+b+c=180

a-b = -10
3b-c = 0
a+b+c = 180

Riadok 3 - Riadok 1 → Riadok 3
a-b = -10
3b-c = 0
2b+c = 190

Riadok 3 - 2/3 · Riadok 2 → Riadok 3
a-b = -10
3b-c = 0
1,667c = 190


c = 190/1,66666667 = 114
b = 0+c/3 = 0+114/3 = 38
a = -10+b = -10+38 = 28

a = 28
b = 38
c = 114

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: