Spotřebovalo 6130

Rozměry akvária jsou v poměru a:b:c = 5:2:4. Na jeho výrobu se spotřebovalo 6609 cm2 skla. Kolik litrů vody se vejde do akvária, bude-li voda sahat 5 cm pod jeho okraj?

Správná odpověď:

V =  35,075 l

Postup správného řešení:

S=6609/100=1006609=66,09 dm2 a:b:c = 5:2:4 a=5x b = 2x c = 4x  S = a b + 2 c   (a+b) 5x 2x+2 4x (5x+2x)=66,09  5x 2x+2 4x (5x+2x)=66,09 66x266,09=0 x1,2=±66,09/66=±1,000681586 x1=1,000681586 x2=1,000681586  x=x1=1,00071,0007  a=5 x=5 1,00075,0034 dm b=2 x=2 1,00072,0014 dm c=4 x=4 1,00074,0027 dm  c1=5/10=21=0,5 dm  V=a b (cc1)=5,0034 2,0014 (4,00270,5)=35,075 l

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Víte objem a jednotku objemu a chcete proměnit jednotku objemu?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: