Akvárium 16

Rozmery akvária sú v pomere a:b:c = 5:2:4. Na jeho výrobu sa spotrebovalo 6609 cm2 skla. Koľko litrov vody sa zmestí do akvária, ak bude voda siahať 5 cm pod jeho okraj?

Správna odpoveď:

V =  35,075 l

Postup správneho riešenia:

S=6609/100=1006609=66,09 dm2 a:b:c = 5:2:4 a=5x b = 2x c = 4x  S = a b + 2 c   (a+b) 5x 2x+2 4x (5x+2x)=66,09  5x 2x+2 4x (5x+2x)=66,09 66x266,09=0 x1,2=±66,09/66=±1,000681586 x1=1,000681586 x2=1,000681586  x=x1=1,00071,0007  a=5 x=5 1,00075,0034 dm b=2 x=2 1,00072,0014 dm c=4 x=4 1,00074,0027 dm  c1=5/10=21=0,5 dm  V=a b (cc1)=5,0034 2,0014 (4,00270,5)=35,075 l

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Viete objem a jednotku objemu a chcete premeniť jednotku objemu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: