Rovnoběžníku 64414

Rovnoběžník má stranu a = 58cm a úhlopříčky u=89cm, v = 52cm. Vypočítejte obvod a obsah tohoto rovnoběžníku.

Správná odpověď:

o =  204,2836 cm
S =  2203,1082 cm2

Postup správného řešení:

a=58 cm u=89 cm v=52 cm  e=u/2=89/2=289=44,5 cm f=v/2=52/2=26 cm  s=2a+e+f=258+44,5+26=4257=64,25 cm S1=s (sa) (se) (sf)=64,25 (64,2558) (64,2544,5) (64,2526)550,7771 cm2  S1=2a h/2  h=4 S1/a=4 550,7771/5837,9846 cm  u2=(a+x)2+h2  x=u2h2a=89237,9846258=232521722,4871 cm  x2+h2=b2  b=x2+h2=22,48712+37,9846244,1418 cm  o=2 (a+b)=2 (58+44,1418)=204,2836 cm
S=a h=58 37,98462203,1082 cm2   Zkousˇka spraˊvnosti:   w=2b+e+f=244,1418+44,5+2657,3209 cm S2=w (wb) (we) (wf)=57,3209 (57,320944,1418) (57,320944,5) (57,320926)550,7771 cm2  S3=2 S1+2 S2=2 550,7771+2 550,77712203,1082 cm2Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2   video3

Související a podobné příklady: