Rovnobežník 29

Rovnobežník má stranu a = 58cm a uhlopriečky u=89cm, v = 52cm. Vypočítajte obvod a obsah tohto rovnobežníka.

Správna odpoveď:

o =  204,2836 cm
S =  2203,1082 cm2

Postup správneho riešenia:

a=58 cm u=89 cm v=52 cm  e=u/2=89/2=289=44,5 cm f=v/2=52/2=26 cm  s=2a+e+f=258+289+26=4257=64,25 cm S1=s (sa) (se) (sf)=64,25 (64,2558) (64,2544,5) (64,2526)550,7771 cm2  S1=2a h/2  h=4 S1/a=4 S1/58=4 550,7771/5837,9846 cm  u2=(a+x)2+h2  x=u2h2a=89237,9846258=232521722,4871 cm  x2+h2=b2  b=x2+h2=22,48712+37,9846244,1418 cm  o=2 (a+b)=2 (58+b)=2 (58+44,1418)=204,2836 cm
S=a h=58 h=58 37,98462203,1082 cm2   Skuˊsˇka spraˊvnosti:   w=2b+e+f=2b+289+26=244,1418+44,5+2657,3209 cm S2=w (wb) (we) (wf)=57,3209 (57,320944,1418) (57,320944,5) (57,320926)550,7771 cm2  S3=2 S1+2 S2=2 550,7771+2 550,77712203,1082 cm2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Naša kalkulačka na výpočet percent Vám pomôže rýchlo vypočítať rôzne typické úlohy s percentami.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5

Súvisiace a podobné príklady: