Vypočítejte 198

Vypočítejte obsah a obvod pravoúhlého trojúhelníku ABC, je-li A[5,5;-2,5] B[-3;5] C[-3;-2,5]

Správná odpověď:

S =  31,875
o =  27,3358

Postup správného řešení:

A=(5,5,2,5) B=(3,5) C=(3,2,5)  AB=(BxAx)2+(ByAy)2=((3)5,5)2+(5(2,5))211,3358 AC=(CxAx)2+(CyAy)2=((3)5,5)2+((2,5)(2,5))2=217=821=8,5 BC=(BxCx)2+(ByCy)2=((3)(3))2+(5(2,5))2=215=721=7,5  AB>AC AB>BC  c=AC2+BC2=8,52+7,5211,3358 c=AB S=2AC BC=2217 215=8255=3187=31,875
o=AB+AC+BC=AB+217+215=11,3358+8,5+7,5=27,3358

Vyzkoušejte výpočet přes naší kalkulačku trojúhelníků.
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: