Šestiúhelník ve kružnici

Vypočítejte poloměr kružnice, jejíž délka je o 10 cm větší než obvod pravidelného šestiúhelníku, který je vepsán do této kružnice.

Správná odpověď:

r =  35,3126 cm

Postup správného řešení:

2π r=10+6r 2 3,1415926 r=10+6r  2 3,1415926 r=10+6 r  0,283185r=10  r=0,283185210=35,31257989  r=35,31258=35,3126 cmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: