Kosočtverec a vepsaná

Kosočtverec má stranu a=6 cm, poloměr vepsané kružnice je r=2 cm. Vypočtěte délky obou úhlopříček.

Správná odpověď:

u =  11,2101 cm
v =  4,2819 cm

Postup správného řešení:

a=6 cm r=2 cm  a=a1+a2 r2=a1a2 a1(aa1)=r2  x(6x)=22  x(6x)=22 x2+6x4=0 x26x+4=0  a=1;b=6;c=4 D=b24ac=62414=20 D>0  x1,2=2ab±D=26±20=26±25 x1,2=3±2,2360679774998 x1=5,2360679774998 x2=0,76393202250021   Soucinovy tvar rovnice:  (x5,2360679774998)(x0,76393202250021)=0  a1=x1=5,23615,2361 a2=x2=0,76390,7639  (u/2)2=a12+r2 u=2 a12+r2=2 5,23612+22=11,2101 cm

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.

(v/2)2=a22+r2 v=2 a22+r2=2 0,76392+224,2819 cm  r2=a1 a2=5,2361 0,7639=2 r2=rNašel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: