Nonagon

Vypočtěte obsah a obvod pravidelného devítiúhelníku, je-li dán jeho poloměr kružnice vepsané r=10cm

Správná odpověď:

S =  327,5732 cm2
o =  65,5146 cm

Postup správného řešení:

r=10 cm n=9  A=360/n=360/9=40   tgA/2=ra/2  a=2 r tg(A/2)=2 10 tg(40/2)7,2794 cm  S1=2r a=210 7,279436,397 cm2 S=n S1=9 36,397=327,5732 cm2
o=n a=9 7,2794=65,5146 cmNašel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: