Strany 9

Strany čtverce a obdélníku budeme současně a opakovaně prodlužovat dle následujících pravidel: všechny strany čtverce prodloužíme vždy o 2 cm, kratší strany obdélníku prodloužíme vždy o 1 cm a delší strany vždy o 4 cm.
Na začátku má čtverec délku strany 4 cm a obdélník má délky stran 3 cm a 6 cm.
Určete, po kolikátém prodloužení bude obvod obdélníku přesně o 1 m větší než obvod čtverce.

Správná odpověď:

n =  49

Postup správného řešení:


4·(4+2n) + 1·100 = 2·((3+1n)+(6+4n))

4·(4+2·n) + 1·100 = 2·((3+1·n)+(6+4·n))

2n = 98


n = 98/2 = 49

n = 49

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku délky?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: