Súradnice trojuholníka

Trojúhelník je dán třemi vrcholy:

A [0,0]
B [-4,2]
C [-6,0]

Vypočítejte V (průsečík výšek), T (těžiště), O - střed kružnice opsané

Správná odpověď:

x1 =  -3,3333
y1 =  0,6667
x2 =  -3
y2 =  -1

Postup správného řešení:

A=(0,0) B=(4,2) C=(6,0)  T=(x1,y1)  x1=3Ax+Bx+Cx=30+(4)+(6)=310=331=3,3333
y1=3Ay+By+Cy=30+2+0=32=0,6667
O(x2,y2)  D=2 (Ax (ByCy)+Bx (CyAy)+Cx (AyBy))=2 (0 (20)+(4) (00)+(6) (02))=24  x2=((Ax2+Ay2) (ByCy)+(Bx2+By2) (CyAy)+(Cx2+Cy2) (AyBy))/D=((02+02) (20)+((4)2+22) (00)+((6)2+02) (02))/24=3
y2=((Ax2+Ay2) (CxBx)+(Bx2+By2) (AxCx)+(Cx2+Cy2) (BxAx))/D=((02+02) ((6)(4))+((4)2+22) (0(6))+((6)2+02) ((4)0))/24=1Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem aritmetického průměru?
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Hledáte statistickou kalkulačku?
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: