Plocha + povrch tělesa - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 180

 • Skříň
  Skříň k ukládání zahradního náčiní má tvar krychle s hranou délky 2m. Kolik m2 barvy bude třeba na natření této skříně, pokud natíráme vše kromě spodní podstavy? Kolik bude natření skříně stát, stačí-li jedna plechovka barvy za 63 kč na natření 3m2?
 • Pravidelný čtyřboký hranol
  Pravidelný čtyřboký hranol má hranu podstavy a=7,1 cm a boční hranu =18,2cm dlouhou. Vypočítejte jeho objem a povrch.
 • OP krychle
  Určete objem a povrch krychle, pokud obsah jedné její stěny je 40cm2.
 • Čtyřboký jehlan
  V pravidelném čtyřbokém jehlanu je tělesová výška 38 cm a stěnová výška 42 cm. Vypočítej povrch jehlanu; výsledek zaokrouhli na čtverečné centimetry.
 • Dopravní kužely
  Čtyřicet stejných dopravních kuželů s průměrem podstavy d=3dm a výškou v=6dm máme natřít zvenčí oranžovou barvou (bez podstavy). Kolik korun zaplatíme za barvu, pokud na natření 1m2 potřebujeme 50 cm3 barvy a 1l barvy stojí 80 Kč?
 • Astronaut
  Do jaké výšky musí být chlapec zvednutý nad Zemi, aby mohl vidět jednu pětinu jejího povrchu?
 • Malba
  Místnost je dlouhá 50m široká 60dm a vysoká 300cm. Vypočítejte kolik bude stát její vybělení pokud plocha oken a dveří je 15% z celkové plochy která se bělí a za jeden metr čtvereční zaplatí 50centov.
 • Plakáty
  Za 1 m čtvereční plakátovací plochy vybírá obec poplatek 500 Kč. Kolik Kč utrží, pronajme-li k nalepení plakátů sloup tvaru válce s průměrem 2 m a výškou 3 m ?
 • Plášť válce
  Vypočítejte obsah pláště válce vysokého 1,6 m s poloměrem podstavy 0,4 m.
 • Pokoj
  Rozměry pokoje jsou 5m a 3,5m. Výška pokoje je 2,85m. Vymaluj pokoj (i se stropem). Budou 2 vrstvy. Dveře a okna mají spolu 2,5 m2. Jedna krabice barvy vystačí na 6m2. Kolik krabic barvy třeba? Kolik zaplatíme, pokud 1 krabice stojí 5 €?
 • Plech. krabice
  Kolik plechu budeme potřebovat na výrobu krabice tvaru kvádru s rozměry 5dm, 30cm a výškou 1metr. Počítali se 12% na odpad a přehyby?
 • Oceány
  Povrch Země je přibližně 510 000 000 km2 a je asi ze 7/10 pokryt oceány. Z toho 1/2 pokrýva Tichý oceán, Atlanský oceán 1/4, Indický oceán 1/5 a Severní ledový oceán 1/20. Jaké části zemského povrchu pokrývají jednotlivé oceány?
 • Hrana krychle
  Povrch krychle je 0,54 m2. Vypočítejte délku hrany krychle.
 • Plech
  Kolik m2 plechu je třeba na pobití bedny tvaru krychle o délce hrany 50 cm, počítáme-li 20% na záchyby víka i stěn?
 • Papír
  Kolik m2 papíru je potřeba na polepení krabice tvaru kvádru o rozměrech 50 cm, 40 cm a 30 cm? Na přehyby připočítej jednu desetinu plochy.
 • Administrativní budova
  Administrativní budova byla postavena ve tvaru pravidelného šestiúhelníku vepsaného do kružnice s poloměrem 12 m. Výška stěn je 7 m. Kolik Kč stálo omítnutí stěn budovy, jestliže za 1 m čtvereční zaplatíte zedníkům 400 Kč?
 • Nádrž
  Nádrž dlouhá 6 m má průměr 2,2 m. Kolik je její povrch v metrech čtverečních?
 • Povrch kužele
  Vypočítejte povrch kužele, když znáte průmer podstavy 25cm a vyšku 40 cm.
 • Rovnostranný válec
  Rovnostranný válec (v = 2r) má objem V = 185 cm3. Vypočítejte povrch tohto valce.
 • Krychle
  Krychli o hraně 1 m je opsána koule (vrcholy krychle leží na povrchu koule). Určete velikost povrchu teto koule.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.



Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.



Plocha - příklady. Příklady pro výpočet plošného obsahu tělesa (povrchu tělesa).