Komolého kruhový kužel

Betonový podstavec má tvar pravoúhlého komolého kruhového kužele s výškou 2,5 metru. Průměr horní a dolní základny je 3 stopy a 5 stop. Určitě boční plochu povrchu, celkovou plochu povrchu a objem podstavce.

Výsledek

S3 =  33.836 ft2
S =  60.54 ft2
V =  32.07 ft3

Řešení:

h=2.5 ft D1=3 ft D2=5 ft   r=D1/2=3/2=32=1.5 ft R=D2/2=5/2=52=2.5 ft  l2=h2+(Rr)2 l=h2+(Rr)2=2.52+(2.51.5)22.6926 ft  S3=π l (r+R)=3.1416 2.6926 (1.5+2.5)33.836=33.836 ft2h = 2.5 \ ft \ \\ D_{ 1 } = 3 \ ft \ \\ D_{ 2 } = 5 \ ft \ \\ \ \\ \ \\ r = D_{ 1 }/2 = 3/2 = \dfrac{ 3 }{ 2 } = 1.5 \ ft \ \\ R = D_{ 2 }/2 = 5/2 = \dfrac{ 5 }{ 2 } = 2.5 \ ft \ \\ \ \\ l^2 = h^2 + (R-r)^2 \ \\ l = \sqrt{ h^2 + (R-r)^2 } = \sqrt{ 2.5^2 + (2.5-1.5)^2 } \doteq 2.6926 \ ft \ \\ \ \\ S_{ 3 } = \pi \cdot \ l \cdot \ (r+R) = 3.1416 \cdot \ 2.6926 \cdot \ (1.5+2.5) \doteq 33.836 = 33.836 \ ft^2
S1=π r2=3.1416 1.527.0686 ft2 S2=π R2=3.1416 2.5219.635 ft2  S=S1+S2+S3=7.0686+19.635+33.83660.5395=60.54 ft2S_{ 1 } = \pi \cdot \ r^2 = 3.1416 \cdot \ 1.5^2 \doteq 7.0686 \ ft^2 \ \\ S_{ 2 } = \pi \cdot \ R^2 = 3.1416 \cdot \ 2.5^2 \doteq 19.635 \ ft^2 \ \\ \ \\ S = S_{ 1 }+S_{ 2 }+S_{ 3 } = 7.0686+19.635+33.836 \doteq 60.5395 = 60.54 \ ft^2
V=13 π h (r2+r R+R2)=13 3.1416 2.5 (1.52+1.5 2.5+2.52)32.0704=32.07 ft3V = \dfrac{ 1 }{ 3 } \cdot \ \pi \cdot \ h \cdot \ (r^2 + r \cdot \ R + R^2) = \dfrac{ 1 }{ 3 } \cdot \ 3.1416 \cdot \ 2.5 \cdot \ (1.5^2 + 1.5 \cdot \ 2.5 + 2.5^2) \doteq 32.0704 = 32.07 \ ft^3Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu. Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

Další podobné příklady a úkoly:

 1. Čtyřboký komolý jehlan
  komoly_jehlan Vypočítejte povrch a objem pravidelného čtyřbokého komolého jehlanu, jsou-li hrany podstavy 87 cm a 64 cm a stěnová výška je 49 cm.
 2. Šikmá výška
  cone_10 Šikmá výška kužele je 5 cm a poloměr jeho základny je 3 cm. Najděte objem kužele.
 3. Kužel - rs
  r_h_cone Vypočtěte objem rotačního kuželu o poloměru podstavy 26,3 cm a straně 38,4 cm.
 4. Poměr obsahů
  kuzel2 Poměr obsahu podstavy rotačního kužele k jeho plášti je 3: 5. Vypočítejte povrch a objem kužele, pokud jeho výška v = 4 cm.
 5. Kužel - obal
  kuzel_1 Obal tvaru rotačního kužele má objem 1000 cm krychlových a výšku 12 cm. Vypočítejte, kolik plechu potřebujeme na zhotovení tohoto obalu.
 6. Kužel - RS trojúhelník
  Kuzel Povrch kužele je 388,84 cm2, osový řez je rovnostranný trojúhelník. Určete objem kužele.
 7. Hranol 9
  3sides_prism Vypočítejte objem a povrch trojbokého kolmého hranolu s podstavou pravoúhlého trojúhelníku, pokud délky odvěsen základny jsou 7,2cm a 4,7cm, výška hranolu je 24cm.
 8. Čtyřboký jehlan
  jehlan_4b_obdelnik_1 Daný je pravidelný čtyřboký jehlan s podstavou čtverec. Výška tělesa je 30 cm a V = 1000cm³. Vypočítejte stranu a a obsah.
 9. Vypočítejte 11
  jehlan_4b_obdelnik_3 Vypočítejte povrch S a objem V pravidelného čtyřbokého jehlanu se stranou podstavy a=5 m a tělesovou výškou 14 m.
 10. Čtyřboký jehlan 9
  jehlan Je dán pravidelný čtyřboký jehlan. Délka hrany podstavy a = 6,5 cm, boční hrana s = 7,5 cm. Vypočítejte Objem a obsah pláště.
 11. Podstava
  hranol3b Podstavu kolmého hranolu tvoří pravoúhlý trojúhelník, jehož odvěsny mají poměr 3: 4. Výška hranolu je o 2cm menší, než větší odvěsna. Určitě objem hranolu, pokud jeho povrch je 468 cm2.
 12. Rotační válec 2
  cylinder_2 Obvod podstavy rotačního válce je stejně velký, jako je jeho výška. Jaký je povrch válce, když jeho objem je 250 dm3?
 13. Vypočítejte
  equilateral_triangle2 Vypočítejte délku strany rovnostranného trojúhelníku, jehož obsah je 50cm čtverečních.
 14. Dvojity 4
  dvojak Sloup je ukotven 60 metrů dlouhým lanem ve 3/4 své výšky lano je v zemi ukotveno ve vzdálenosti 15 metrů od paty sloupu. Vypočítej výšku sloupu (na desetiny)
 15. Stan
  stan_1 Jaká je spotřeba látky na stan áčko: Dèlka 250, šířka 180, výška trojúhelníku 120, bočnice 150 (vše cm). Jaký je objem vzduchu ve stanu?
 16. Příkop
  prikop Příkop průřezu rovnoramenného lichoběžníku o základnách 2m a 6m je hluboký 1,5m. Jak dlouhý je svah příkopu ?
 17. PD družstvo
  milk_6 V družstvu mají n dojnic, o kolik litrů mléka by navýšili za rok, pokud by každá dojnice nadojila o 2 lt mléka denně víc