Kosodélník

V kosodélníku jsou rozměry stran a = 5cm, b = 6 cm a velikost úhlu při vrcholu A je 60°. Jaká je délka strany AC?

Výsledek

|AC| =  6.65 cm

Řešení:

Textové řešení |AC| =

Vyzkoušejte výpočet přes naší kalkulačku trojúhelníků.
Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto slovní úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

Další podobné příklady:

 1. Trojúhelník ABC 2
  CountingTrianglesT Trojúhelník ABC má délky stran a = 14 cm, b = 20 cm, c = 7,5 cm. Zjisti velikosti úhlů a obsah tohoto trojúhelníku.
 2. Na kosiny
  357_triangle Vypočítej velikosti zbývajících úhlů trojúhelníku ABC, jestliže je dáno: a= 3cm; b=5cm; c= 7cm (použij sinovou a kosinovou větu).
 3. Úhlopříčky
  diamond Může být úhlopříčka kosočtverce dvakrát delší než jeho strana?
 4. Výška 2
  1unilateral_triangle Vypočítejte výšku rovnostranného trojúhelníku se stranou 38.
 5. Stožár
  horizons Stožár má 13 metrů dlouhý stín na svahu stoupajícím od sloupu sloupku ve směru úhlu stínu při úhlu 15°. Určete výšku stožáru, pokud je slunce nad obzorem (horizontem) v úhlu 33°. Použijte sinusovou větu.
 6. Hora vysoká
  mountain Z krajních bodů základny 240m dlouhé a skloněné o úhel 18°15' je vidět vrchol hory ve výškových úhlech 43° a 51°. Jak je hora vysoká?
 7. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 8. Dva trojúhelníky SSU
  ssa Dva trojúhelníky mohou být vytvořeny z uvedených informací. Použijte sinusovou větu na řešení trojúhelníků. A = 59°, a = 13, b = 14
 9. Trigonometrie
  sinus Platí rovnost? ?
 10. Věty
  pyt_triangle Z které věty přímo vyplývá platnost Pythagorovy věty v pravoúhlém trojúhelníku? ?
 11. Sínus
  sines V ▵ ABC, je-li sin (α)= 0.5 a sin (β) = 0.6 vypočítejte sin (γ)
 12. AP - 11
  seq_2 Určte prvých 11 členov postupnosti, ak a12=676, d=29.
 13. Posloupnost 3
  75 Napište prvních 6 členů aritmetické posloupnosti: a2=14, a8=38
 14. Měřítko
  map_10 Zapiš měřítko vyjadřující, že zobrazený předmět byl zmenšen na třetinu.
 15. Střední příčka
  trianles Je pravda že stredná priečka rozpoľuje trojuholník?
 16. Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 8. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 17. Stačí dosedit
  kvadrat_2 Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.