Rovnoběžníku 5027

Vypočítejte obsah rovnoběžníku, pokud jsou velikosti stran a=80, b=60 a velikost úhlu sevřeného úhlopříčkami je 60°.

Správná odpověď:

S =  2424,91

Postup správného řešení:

a=80 b=60 F=60 G=180F=18060=120 a2 = x2+y22xy cos(G) b2 = x2+y22xy cos(F) a2b2 = 2xy cos(F)2xy cos(G) k = xy k=(a2b2)/2/(cosFcosG)=(a2b2)/2/(cos60° cos120° )=(802602)/2/(cos60° cos120° )=(802602)/2/(0,5(0,5))=1400 5000 = x2+(1400/x)2 x1=20,707 x2=67,611 y1=1400/x1=1400/20,70767,61 y2=1400/x2=1400/67,61120,7067 u1=2 x1=2 20,707=41,414 u2=2 y1=2 67,61135,22 s=(a+b+u1)/2=(80+60+41,414)/2=90,707 S1=s (sa) (sb) (su1)=90,707 (90,70780) (90,70760) (90,70741,414)1212,455 S=2 S1=2 1212,455=2424,91Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Kosinovú větu přímo používá kalkulačka SUS trojúhelníku.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.
Vyzkoušejte si převody jednotek úhlů úhlové stupně, minuty, sekundy, radiány.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2   video3

Související a podobné příklady: