V rovnoramenném 2

V rovnoramenném trojúhelníku je velikost úhlu při hlavním vrcholu o 20° menší než dvojnásobná velikost úhlu při základně. Jaké jsou vnitřní úhly trojúhelníku?

Správná odpověď:

A =  80
B =  50
C =  50

Postup správného řešení:


A=2·B - 20
A+B+C=180
B=C

A-2B = -20
A+B+C = 180
B-C = 0

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
A-2B = -20
3B+C = 200
B-C = 0

Řádek 3 - 1/3 · Řádek 2 → Řádek 3
A-2B = -20
3B+C = 200
-1.333C = -66.667


C = -66.66666667/-1.33333333 = 50
B = 200-C/3 = 200-50/3 = 50
A = -20+2B = -20+2 · 50 = 80

A = 80
B = 50
C = 50

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Vypočet rovnoramenného trojúhelníku.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: