Rovnoramennom 23271

V rovnoramennom trojuholníku je veľkosť uhla pri hlavnom vrchole o 20° menšia ako dvojnásobná veľkosť uhla pri základni. Aké sú vnútorné uhly trojuholníka?

Správna odpoveď:

A =  80
B =  50
C =  50

Postup správneho riešenia:


A=2·B - 20
A+B+C=180
B=C

A-2B = -20
A+B+C = 180
B-C = 0

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
A-2B = -20
3B+C = 200
B-C = 0

Riadok 3 - 1/3 · Riadok 2 → Riadok 3
A-2B = -20
3B+C = 200
-1,333C = -66,667


C = -66,66666667/-1,33333333 = 50
B = 200-C/3 = 200-50/3 = 50
A = -20+2B = -20+2 · 50 = 80

A = 80
B = 50
C = 50

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Vypočet rovnoramenného trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: