V rovnoramennom 3

V rovnoramennom trojuholníku je uhol pri vrchole o 30° väčší ako uhol pri základni. Aké veľké sú vnútorné uhly?

Správna odpoveď:

A =  50
B =  50
C =  80

Postup správneho riešenia:


A+B+C = 180
A=B
C = 30+A

A+B+C = 180
A-B = 0
A-C = -30

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
A+B+C = 180
-2B-C = -180
A-C = -30

Riadok 3 - Riadok 1 → Riadok 3
A+B+C = 180
-2B-C = -180
-B-2C = -210

Riadok 3 - -1/-2 · Riadok 2 → Riadok 3
A+B+C = 180
-2B-C = -180
-1,5C = -120


C = -120/-1,5 = 80
B = -180+C/-2 = -180+80/-2 = 50
A = 180-B-C = 180-50-80 = 50

A = 50
B = 50
C = 80

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Vypočet rovnoramenného trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: