Rovnoramennom 82143

Urči veľkosť vnútorných uhlov v rovnoramennom trojuholníku, ak vieš, že uhol ležiaci proti základni je o 15° väčší ako uhly pri základni.

Správna odpoveď:

α =  55 °
β =  55 °
γ =  70 °

Postup správneho riešenia:

γ=15° + α α=β α + β + γ=180    α+α+(15+α)=180  3α=165  α=3165=55  α=55=55
β=α=55=55
γ=15+α=15+55=70Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Vypočet rovnoramenného trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: