Rovnorameného 71764

Uhol pri základe rovnorameného trojuholníka je o 18° väčší ako uhol pri hlavnom vrcole. Vypočítajte veľkosť vnútorných uhlov

Správna odpoveď:

A =  66 °
B =  66 °
C =  48 °

Postup správneho riešenia:

A=B A=18+C A+B+C=180  AB=0 AC=18 A+B+C=180  Riadok2Riadok1Riadok2 AB=0 BC=18 A+B+C=180  Riadok3Riadok1Riadok3 AB=0 BC=18 2B+C=180  Pivot:Riadok2Riadok3 AB=0 2B+C=180 BC=18  Riadok321 Riadok2Riadok3 AB=0 2B+C=180 1,5C=72  C=1,572=48 B=2180C=218048=66 A=0+B=0+66=66  A=66 B=66 C=48Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Vypočet rovnoramenného trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: