Trojuholníka 29891

Trojuholníka ABC je veľkosť vnútorného uhla α o 12° menšia ako uhol β a uhol γ je 4 krát väčší ako uhol α. Akú veľkosť majú tieto vnútorné uhly v trojuholníku?

Správna odpoveď:

A =  28
B =  40
C =  112

Postup správneho riešenia:


A=B-12
C = 4·A
A+B+C=180

A-B = -12
4A-C = 0
A+B+C = 180

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
4A-C = 0
A-B = -12
A+B+C = 180

Riadok 2 - 1/4 · Riadok 1 → Riadok 2
4A-C = 0
-B+0,25C = -12
A+B+C = 180

Riadok 3 - 1/4 · Riadok 1 → Riadok 3
4A-C = 0
-B+0,25C = -12
B+1,25C = 180

Riadok 3 + Riadok 2 → Riadok 3
4A-C = 0
-B+0,25C = -12
1,5C = 168


C = 168/1,5 = 112
B = -12-0,25C/-1 = -12-0,25 · 112/-1 = 40
A = 0+C/4 = 0+112/4 = 28

A = 28
B = 40
C = 112

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: