FO: 20000 mil pod mořem

Ve slavném románu Julese Verna „Dvacet tisíc mil pod mořem“ zažijí tři hrdinové – profesor Aronnax se svým sluhou Conseilem a harpunářem Nedem Landem – cestu ponorkou Nautilus pod vedením kapitána Nema.
Předpokládejme, že průměrná hustota mořské vody po celou cestu byla ϱm = 1,028 g/cm3
.
a) Jakou vzdálenost d měl Verne na mysli, když originální francouzské „lieues“ odpovídalo místo míli tzv. „pěší hodině“, tj. Vzdálenosti 4 km?
b) Ponorka Nautilus měla podle popisu v knize objem V = 1 500 m3 . Jaká musí být hmotnost m ponorky zcela ponořené pod hladinou, aby neklesala ke dnu ani nestoupala k hladině?
c) Jaká byla hmotnost m1 ponorky s prázdnými vyrovnávacími nádržemi, jestliže po vynoření byla nad hladinou 1/10 objemu ponorky?
d) V jedné části knihy se Nautilus ponořil do hloubky h = 16 000 m. O kolik větší tlak než na hladině by při tom naměřily manometry ponorky? Mohla se ponořit tak hluboko?
e) Krátce nato se Nautilus vynořil z hloubky h1 = 13 000 m na hladinu za čas t = 4 minuty. Jakou průměrnou rychlostí v by se musel pohybovat? Je to pravděpodobné?

Výsledek

d =  80000 km
m =  1542 t
m1 =  1387.8 t
P =  161354.88 kPa
v =  54.167 m/s

Řešení:

Textové řešení d =
Textové řešení m =
Textové řešení m1 =
Textové řešení P =
Textové řešení v =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

2 komentáře:
#1
Žák
A nezodpověděli jste otaázky na konci d) a e)

#2
Žák
Děkuju

avatar

Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku. Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu.

Další podobné příklady:

 1. Věz vysílače
  tower_3 Věz vysílače je v 80 metrech výšky stabilizována k zemi 4 ocelovými lany ukotvenými v zemi 60 metrů od paty věže. Vypočítejte, kolik metrů ocelového lana bylo potřeba ke stabilizaci vysílací věže. Použité ocelové lano má kruhový průřez o poloměru 2 cm.
 2. Sedm litrů
  hrnec Hrnec představuje válec s objemem V=7l a vnitřním průměrem d=20cm. Vypočítejte jeho hloubku.
 3. Krychle 43
  cubes_28 Krychle má hranu o délce 25 cm. Rozřežeme jí na malé krychličky o straně 5 cm. Kolik nám zbyde těchto malých krychliček, když z nich sestavíme novou krychli o délce hrany 20 cm?
 4. Úhlopříčka
  hranol222_2 Tělesová úhlopříčka pravidelného čtyřbokého hranolu svírá s podstavou úhel 60 stupňů, délka hrany postavy je 10 cm. Jaký je objem tělesa?
 5. Rotační kužel 6
  kuzel_2 V rotačního kuželu = 100π S rotačního kuželu = 90π v=? r=?
 6. Venkovní
  cylinder_13 Venkovní bazén má tvar válce s vnitřním průměrem 3,6 m a hloubkou 1,2 m. a) jak dlouho se bude napoustet, když pritekaji 2 litry vody za sekundu? b) kolik korun bude stát jedno napouštění bazénu? (zjisti cenu 1 m3 vody. )
 7. Průměr 28
  cylinder_12 Válcová nádoba má mít objem 1 litr a její výška bude 15 cm. Jaký bude její průměr?
 8. Jak vysoko 2
  valec2_16 Jak vysoko bude sahat 1 litr vody ve válcové nádobě s průměrem dna 8 cm?
 9. Jaký průměr
  juice_5 Jaký průměr bude mít 20 cm vysoký kartonové obal na džus, aby se do něj vešlo jedna polovina litrů?
 10. 3boký jehlan
  TriangularPyramid Jaký je objem pravidelného trojbokeho jehlanu se stranou 3cm?
 11. Bagrista
  digging_3 Bagrista vykopal výkop o rozměrech 10mx20m a hluboký 30 cm. Kolik tun kamene potřebuje k jeho zavezení.
 12. Objem 9
  cube_diagonals_6 Povrch kryhle je 61,44 cm2. Vypočítej její objem.
 13. Železná koule
  damper_sphere Železná koule má hmotnost 100 kilogramů. Vypočítejte objem, poloměr a povrch pokud hustota železa je ró = 7,6g/cm krychlový.
 14. Povrch 12
  cube_diagonals_5 Povrch krychle je 500cm2, kolik cm3 bude její objem?
 15. Kostky
  cubes3_9 Jaký je počet 1 cm kostek potřebných na složení 4 cm kostky?
 16. Do akvária
  akvarko_20 Vejde se do akvária tvaru kvádru o rozměrech a = 3 dm b = 6 dm c = 5 dm 30 litrů vody?
 17. Bazén
  praded Objem vody v městském bazénu s obdelníkovým dnem je 6998,4 hektolitrů. Propagační leták uvádí, že kdybychom chtěli všechnu vodu z bazénu přelít do pravidelného čtyřbokého hranolu s podstavnou hranou rovnající se průměrné hloubce bazénu, musel by být hrano