Rovnica

Rovnica
2x2+bx+187=02x2+bx +187 =0
má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.

Výsledok

b =  -39.38
x2 =  11.69

Riešenie:

b=(2 8 8+187)/8=3158=39.38b=-(2 \cdot \ 8 \cdot \ 8+187)/8=- \dfrac{ 315 }{ 8 }=-39.38
2x239.375x+187=0  a=2;b=39.375;c=187 D=b24ac=39.375242187=54.390625 D>0  x1,2=b±D2a=39.38±54.394 x1,2=9.84375±1.84375 x1=11.6875 x2=8   Sucinovy tvar rovnice:  2(x11.6875)(x8)=0 2x^2 -39.375x +187 =0 \ \\ \ \\ a=2; b=-39.375; c=187 \ \\ D = b^2 - 4ac = 39.375^2 - 4\cdot 2 \cdot 187 = 54.390625 \ \\ D>0 \ \\ \ \\ x_{1,2} = \dfrac{ -b \pm \sqrt{ D } }{ 2a } = \dfrac{ 39.38 \pm \sqrt{ 54.39 } }{ 4 } \ \\ x_{1,2} = 9.84375 \pm 1.84375 \ \\ x_{1} = 11.6875 \ \\ x_{2} = 8 \ \\ \ \\ \text{ Sucinovy tvar rovnice: } \ \\ 2 (x -11.6875) (x -8) = 0 \ \\Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 1 komentár:
#
Štopeľ V Uchu
Vo vysledku ste sa tu pomylili, spravny druhy koren je 27,85 a nie 7, to je prvy koren

avatar

Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 2. Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 3. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 4. Rozdiel dvoch čísel
  eq2 Rozdiel 2 čísel je 82. Prvé číslo je o 8 menšie ako druhá mocnina druhého čísla. Určte tieto čísla.
 5. Variácie 4/2
  pantagram_1 Určte počet prvkov, ak je počet variacií štvrtej triedy bez opakovania 600-krát väčší ako počet variacií druhej triedy bez opakovania.
 6. Kombinácie
  math_2 Z koľkých prvkov môžeme vytvoriť 990 kombinácií 2. triedy bez opakovania?
 7. Patrí-leží
  parabola1 Ktoré z bodov patria funkcií f:y= 2x2- 3x + 1 : A(-2, 15) B (3,10) C (1,4)
 8. Kombinácie
  trezor_1 Z koľkých prvkov je možné utvoriť šesťkrát viac kombinácií štvrtej triedy než kombinácií druhej triedy?
 9. Rovnica s absolútnou hodnotou
  abs_graph Koľko riešení má rovnica ? v obore reálnych čísel?
 10. Zlomková čiara
  eq2_11 Riešte v RxRxR sústavy 3 lineárnych rovníc s tromi neznámymi: 1/2 x+3/4 y=6z 2x-z=10 1/2 2z+x=2y+7 pozn. : / je zlomková čiara
 11. 8b ihlan
  8gon_pyramid Narysuj vo voľnom rovnobežnom premietaní osemboký ihlan, ak dĺžka hrany a=3 cm a výška ihlana v=6 cm.
 12. AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7
 13. Hodnosť
  matrix_4 Určte, akú hodnosť má každá nulová matica.
 14. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 15. Výpočet KČ
  color_combinations Vypočítajte: ?
 16. Matica 3
  matrix_23 Koľkého rádu je štvorcová matica C, ak táto matica obsahuje 36 prvkov.
 17. Determinant 8
  matrix_2 Ako sa zmení determinant matice rádu n>=3, ak ku každému stĺpcu (vrátane posledného) pripočítame posledný stĺpec?