Nádoba + voda

Nádoba úplne naplnená vodou mala hmotnosť 12 kg. Po odliatí troch štvrtín množstvo mala hmotnosť 3 kg. Vypočítajte hmotnosť a objem nádoby.

Správna odpoveď:

m =  0 kg
V =  12 l

Postup správneho riešenia:

ρ=1 kg/l mH2O=VH2O

m+V = 12
12-3/4·V = 3

V+m = 12
3V = 36

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
3V = 36
V+m = 12

Riadok 2 - 1/3 · Riadok 1 → Riadok 2
3V = 36
m = 0


m = 0/1 = 0
V = 36/3 = 12

V = 12
m = 0

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže naša kalkulačka premeny jednotiek objemu.
Tip: premeniť jednotky hustoty vám pomôže naša kalkulačka premeny jednotiek hustoty.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: