Kocka obecná

Daná je kocka s hranou a. Aká veľká musí byť hrana kocky v ktorej objem má byť dvakrát väčší ako objem pôvodnej kocky

Správny výsledok:

k =  1,2599

Riešenie:

b=ka V2=2 V1=b3=2 a3 (ka)3=2 a3 k3=2  k=23=1.2599Budeme veľmi radi, ak nájdete chybu v príklade, pravopisné chyby alebo nepresnosť a ju nám prosím pošlete. Ďakujeme!


Zobrazujem 1 komentár:
#
Matematik
1.26 je tretia odmocnina z dvoch

avatar

Tipy na súvisiace online kalkulačky
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Osem malých
  sphere_in_cube Osem malých vianočných gúľ s polomerom 1 cm má rovnaký objem ako jedna veľká vianočná guľa. Čo má väčší povrch: osem malých gúľ, alebo jedna veľká guľa?
 • Povrch a objem kocky
  cube_shield_6 Vypočítaj povrch kocky, ktorej objem je 27 dm3.
 • Hrana kocky
  krychle_2 Akú dĺžku má hrana kocky, ktorá má objem 5 m3?
 • Hrana kocky
  cubes Koľko meria hrana kocky s objemom 54,9 cm3?
 • Dve debničky
  cubes3 Dve debničky tvaru kocky s hranami a = 70 cm; b = 90 cm treba nahradiť 1 debničkou tvaru kocky. Aká bude jej hrana?
 • Kváder vs . kocka
  kocka33_1 Objem kvádra je 512dm³. Aká dlhá je hrana kocky, ktorá má rovnaký objem ako kváder?
 • 1. Vypočítajte
  cubes 1. Vypočítajte objem kocky, ktorej hrana má dĺžku 3,6 dm. 2. Vypočítajte veľkosť hrany b, ak poznáte jej povrch S=2166 mm².
 • Kocka premena
  cubes_20 Objem kocky je 216 cm3, vypočitajte povrch.
 • Vypočítaj 16
  cubes2_8 Vypočítaj povrch kocky, ak jej objem je 64 cm3.
 • Objem kocky
  cube_diagonals_5 Povrch kocky je 500 cm2, koľko cm3 bude jej objem?
 • Telesová uhlopriečka
  cube_diagonals_2 Vypočítajte objem kocky, ktorej telesová uhlopriečka má veľkosť 75 dm. Načrtnite si obrázok a telesovú uhlopriečku farebne zvýraznite.
 • Polomer plus
  sphere4 Guľa má polomer 2m. O koľko percent má väčší povrch a objem iná guľa, ktorej polomer je väčší o 20%?
 • Kocečka
  kocky_2 Vypočítajte povrch kocky, ak je jej objem rovný 729 metrov kubických.
 • Vypočítaj 64
  cube_shield Vypočítaj objem kocky, ak jej povrch je 150 cm2.
 • Kocky
  cubes_14 Jedna kocka od druhej ma hranu väčšiu 5x. Koľko krát bude väčší povrch a objem?
 • Kocka
  cube_shield_1 Kocka má povrch 216 dm2. Vypočítajte: a) obsah jednej steny, b) dĺžku hrany, c) objem kocky.
 • Objem 25
  cube_shield Objem kocky je 27dm kubických . Vypočítajte povrch kocky.