Zo série

Zo série výrobkov sa má skontrolovať 500 kusov, pričom sa uskutočňuje kontrola s opakovaním. Výrobca garantuje pri danej výrobe 2% nepodarkov. Určte pravdepodobnosť, že medzi 500 kontrolovanými výrobkami bude počet nepodarkov od 12 do 20.

Správna odpoveď:

p =  0,2051

Postup správneho riešenia:

C12(500)=(50012)=500!12!(50012)!4.462×1023=446202084718341864844750 C13(500)=(50013)=500!13!(50013)!1.674×1025=16749739795580833080326000 C14(500)=(50014)=500!14!(50014)!5.826×1026=582651662889133265008483000 C15(500)=(50015)=500!15!(50015)!1.887×1028=18877913877607917786274849200 C16(500)=(50016)=500!16!(50016)!5.722×1029=572236764414990007896456366375 C17(500)=(50017)=500!17!(50017)!1.629×1031=16291917292756186107169698901500 C18(500)=(50018)=500!18!(50018)!4.371×1032=437166447355624327209053587190250 C19(500)=(50019)=500!19!(50019)!1.109×1034=11090222506600575037619148896089500 C20(500)=(50020)=500!20!(50020)!2.667×1035=266719851283743829654740530950952475 n=500 q=2%=2100=0.02 p12=(n12) q12 (1q)n12=446202084718341864844750 0.0212 (10.02)500120.0955 p13=(n13) q13 (1q)n13=16749739795580833080326000 0.0213 (10.02)500130.0732 p14=(n14) q14 (1q)n14=582651662889133265008483000 0.0214 (10.02)500140.052 p15=(n15) q15 (1q)n15=18877913877607917786274849200 0.0215 (10.02)500150.0344 p16=(n16) q16 (1q)n16=572236764414990007896456366375 0.0216 (10.02)500160.0213 p17=(n17) q17 (1q)n17=16291917292756186107169698901500 0.0217 (10.02)500170.0124 p18=(n18) q18 (1q)n18=437166447355624327209053587190250 0.0218 (10.02)500180.0068 p19=(n19) q19 (1q)n19=11090222506600575037619148896089500 0.0219 (10.02)500190.0035 p20=(n20) q20 (1q)n20=266719851283743829654740530950952475 0.0220 (10.02)500200.0017  p=p13+p14+p15+p16+p17+p18+p19+p20=0.0732+0.052+0.0344+0.0213+0.0124+0.0068+0.0035+0.0017=0.2051Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte štatistickú kalkulačku?
Naša kalkulačka na výpočet percent Vám pomôže rýchlo vypočítať rôzne typické úlohy s percentami.
Chceš si dať zrátať kombinačné číslo?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady:

 • V dávke
  nepodarky V dávke 500 výrobkov je 10 nepodarkov. Pri štatistickej previerke sa kontroľuje 40 výrobkov, ktoré sú náhodne vybrané z dávky, pričom sa uskutočňuje výber bez opakovania. Dávka je posúdená ako vyhovujúca, ak medzi 40 kontrolovanými výrobkami je najviac je
 • Na základe 2
  probability Na základe predchádzajúcej kontroly je známe, že pri výrobe určitého výrobku sa vyskytujú 3% nepodarkov. a) Vypočítajte pravdepodobnosť javu, že medzi 100 náhodne vybranými výrobkami sú práve 2 nepodarky, pričom každý výrobok po kontrole vrátime do pôvodn
 • Pri určitej
  binomial Pri určitej výrobe je pravdepodobnosť výskytu nepodarkov 0,01. Vypočítajte, aká bude pravdepodobnosť, že medzi 100 vybranými výrobkami bude viac ako 1 nepodarok, ak vybrané výrobky po kontrole vrátime späť do súboru.
 • Bernoulli
  binomial Pri výrobe solárnych článkov sa vyrábajú 2% chybných článkov. Predpokladajme, že články (bunky) sú nezávislé a že panel obsahuje 800 buniek. Aká je približná pravdepodobnosť, že menej ako 20 článkov je chybných. (odpoveď s presnosťou na 3 desatinné miesta
 • Rodina
  stork_bocian Aká je pravdepodobnosť že rodina s 5 deťmi má: presne 1 dívka? 3 dívky a 2 chlapcov? Uvažujte pravdepodobnosť narodenia dievčaťa 48,74 % a chlapca 51,26%.
 • Pri hromadnej
  normal_d2 Pri hromadnej výrobe výrobku je priemerný rozmer 250mm, pričom rozmery jednotlivých výrobkov vplyvom nepresností pri výrobe kolíšu okolo tejto strednej hodnoty. Rozmer výrobkov má normálne rozdelenie so smerodajnou odchýlkou a=10mm a) Aká je pravdepodnosť
 • V triede 7
  dices2 V triede je 11 chlapcov a 18 dievčat. Odpovedať budú traja žiaci. Aká je pravdepodobnosť, že medzi nimi budú práve dvaja chlapci?
 • Rodina 4
  family Rodí sa 94 chlapcov na 100 dievčat. Určte v precentách pravdepodobnosť, že v nahodne vybratej rodine s 3 deťmi sú práve 2 chlapci.
 • Kocka 52
  dices2 Pravdepodobnosť, že pri 3 hodoch kockou padne 6 práve raz je?
 • Rodiny
  family Máme 729 rodín, z ktorých každá majú 6 detí. Pravdepodobnosť dievčaťa je 1/3 a pravdepodobnosť chlapca je 2/3. Nájdite počet rodín s 2 dievčatami a 4 chlapcami.
 • Liek úspešne
  doktori Liek úspešne lieči 90% prípadov. Vypočítajte pravdepodobnosť, že vylieči aspoň 18 pacientov z 20tich?
 • Tri ženy
  workers Uvádza sa, že 72% pracujúcich žien používa počítače pri práci. Vyberte si 3 ženy náhodne a nájdite pravdepodobnosť, že všetky 3 ženy budú pri práci používať počítač.
 • Výber 2
  workers V jednom úrade pracuje 7 žien a 3 muži. Podľa nového nariadenia je nutné znížiť počet zamestnancov o troch. Aká je pravdepodobnosť, že pri náhodnom výbere zamestnancov budú prepustení: a. Jedna žena a dvaja muži b. Aspoň jedna žena
 • Obchod
  tesco Zo štatistiky predajnosti tovar sa zistilo, že tovar A si kúpi 51% ľudí a tovar B si kúpi 59% ľudí. Aká je pravdepodobnosť, že z 10 ľudí si 2 ľudí kúpi A a 8 ľudí značku B?
 • Hracie karty
  binomial Z 32 hracích kariet obsahujúcich 8 červených kariet vyberieme 4 karty. Aká je pravdepodobnosť ze práve 2 budú červené?
 • Medzi 12
  vyroba05 Medzi 24 výrobkami je 7 chybných. Koľkými spôsobmi môžeme na kontrolu vybrať a) 7 výrobkov tak, aby boli všetky dobré b) 7 výrobkov tak, aby boli všetky chybné c) 3 dobré a 2 chybné výrobky?
 • Hracia kocka
  dices2 Hodíme päťkrát hraciu kocku. Aká je pravdepodobnosť, že šestka padne práve dvakrát?