Trojstup

Keď sa žiaci jednej triedy postaví do dvojstupu, žiadny nezostane. Keď sa postavia do trojstupov, zostane jeden žiak. Dvojstupov je o 5 viac ako trojstupov. Koľko žiakov je v triede?

Správna odpoveď:

n =  28

Postup správneho riešenia:


n=2x
n = 3y+1
x=5+y

n=2·x
n = 3·y+1
x=5+y

n-2x = 0
n-3y = 1
x-y = 5

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
n-2x = 0
2x-3y = 1
x-y = 5

Riadok 3 - 1/2 · Riadok 2 → Riadok 3
n-2x = 0
2x-3y = 1
0,5y = 4,5


y = 4,5/0,5 = 9
x = 1+3y/2 = 1+3 · 9/2 = 14
n = 0+2x = 0+2 · 14 = 28

n = 28
x = 14
y = 9

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: