Štvorec a kružnica

Je daný štvorec a kružnica, ktorá prechádza dvoma susednými vrcholmi štvorca (krajnými bodmi strany a) a stredom protiľahlej strany (c). Ktorý z útvarov má väčší obvod?

Správna odpoveď:

x =  1

Postup správneho riešenia:

a=1  r2=(a/2)2+(ar)2 r2=a2/4+a22ar+r2 2ar=a2/4+a2 2r=a/4+a r=a/8+a/2 r=85 a=85 1=85 1=85=0,625  o1=4 a=4 1=4 o2=2π r=2π 85=2 3,1416 0,6253,927  o1>o2 x=1Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 1 komentár:
Dr Math
Podobne znenie ulohy: Je daný štvorec a kružnica a to tak, že kružnica sa dotýka jednej strany štvorca presne v jej strede a prechádza krajnými bodmi protiľahlé strany štvorca. Je väčší obvod kružnice alebo štvorca?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: