Zistite 4

Zistite, či trojuholník ABC (s pravým uhlom pri vrchole C) je pravouhlý, ak:
a) a= 3dm, b=40cm, c=0,5m
b) a= 8dm, b=1,2m, c=6dm

Výsledok

x=y=
Postup správneho riešenia:

a=3 dm b=40 cm dm=40:10  dm=4 dm c=0,5 m dm=0,5 10  dm=5 dm  d=a2+b2=32+42=5 dm d=c x=1
a1=8 dm b1=1,2 m dm=1,2 10  dm=12 dm c1=6 dm  e=a12+b12=82+122=4 13 dm14,4222 dm e=c1  f=a12+c12=82+62=10 dm y=0Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: