Štatistické charateristiky

Zo 40 hodnôt xi bol vypočítaný priemer mx = 7,5 a rozptyl sx = 2,25. Pri kontrole bolo zistené, že chýba 2 jednotky s hodnotami x41 = 3,8 a x42 = 7. Opravte uvedené charakteristiky.

Správna odpoveď:

m2 =  7,4
r2 =  2,4552

Postup správneho riešenia:

m1=7,5 r1=2,25 n1=40  x41=3,8 x42=7 n2=42  m2=(n1 m1+x41+x42)/n2=(40 7,5+3,8+7)/42=7,4
r1 = n1   (xm1)2 / n1  x=r1+m1=2,25+7,5=9  r2=(n1 (xm1)2+(x41m2)2+(x42m2)2)/n2=(40 (97,5)2+(3,87,4)2+(77,4)2)/42=2,4552Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom aritmetického priemeru?
Hľadáte štatistickú kalkulačku?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: