Z9–I–2

Z bodu A do bodu C vedie náučný chodník prechádzajúci bodom B a inakadiaľ tiež červená turistická značka, pozri obrázok. Okrem toho sa dá použiť aj nezakreslená skratka dlhá 1500 metrov začínajúca v A a ústiaca na náučnom chodníku. Vojtech zistil, že
• výlet z A po červenej do C a po náučnom chodníku späť do A je dlhý 7700 metrov,
• výlet z B po náučnom chodníku do C a potom po červenej do A je dlhý 5800 metrov,
• s využitím skratky je cesta z A do B dlhá 1700 metrov,
• výlet z A po náučnom chodníku do C a späť do A najskôr po náučnom chodníku a potom po skratke je dlhý 8800 metrov.

Určte dĺžku náučného chodníka z A do C. Pokiaľ zadanie pripúšťa viac odpovedí, uveďte všetky

Správna odpoveď:

x =  4500 m

Postup správneho riešenia:
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: