V jednej rovine

Mestá A, B, C ležia v jednej výškovej rovine. C je 50 km na východ od B, B je severne od A. C je odchýlené o 50° od A. Lietadlo letí okolo miest A, B, C v rovnakej výške. Keď lietadlo letí okolo B, jeho výškový uhol k A je 12°. Určte výškový uhol k A, keď lietadlo letí okolo mesta C.

Správna odpoveď:

C =  7,7801 °

Postup správneho riešenia:

BC=50 km α=50  A=12   β=90  sin α = BC/AC  AC=BC/sinα=BC/sin50° =50/sin50° =50/0,766044=65,27036 km AB=AC2BC2=65,2704250241,955 km  tg A = h : AB  h=AB tgA=AB tg12° =41,955 tg12° =41,955 0,212557=8,91781 km  tg C = h : AC  C=π180°arctg(h/AC)=π180°arctg(8,9178/65,2704)=7,7801=7°4648"Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: