Města

Města A, B, C leží v jedné výškové rovině. C je 50 km na východ od B, B je severně od A. C je odchýlené o 50° od A. Letadlo letí kolem míst A, B, C ve stejné výšce. Když letadlo letí kolem B, jeho výškový úhel k A je 12°. Určete výškový úhel k A, když letadlo letí kolem města C.

Správná odpověď:

C =  7,7801 °

Postup správného řešení:

BC=50 km α=50  A=12   β=90  sinα=BC/AC  AC=BC/sinα=BC/sin50° =50/sin50° =50/0,766044=65,27036 km AB=AC2BC2=65,2704250241,955 km  tgA=h:AB  h=AB tgA=AB tg12° =41,955 tg12° =41,955 0,212557=8,91781 km  tgC=h:AC  C=π180°arctg(h/AC)=π180°arctg(8,9178/65,2704)=7,7801=7°4648"Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: