Kváder 48

Kváder, ktorého hrany tvoria tri za sebou idúce členy GP, má povrch 112 cm2. Súčet hrán, ktoré prechádzajú jedným vrcholom je 14 cm. Vypočítajte objem tohto kvádra.

Správna odpoveď:

V =  64 cm3

Postup správneho riešenia:

b= qa c = qa2 S=112 cm2  S = 2(ab+bc+ca) = 2(q a2 + q3a2 + q2a2) S = 2a2(q+q2+q3)  a+b+c=14 a+aq+aq2 = 14 a(1+q+q2)=14 a(q+q2+q3)=14q  S = 2a2(q+q2+q3) = 2a2 14q/a = 2 14 a q   b = aq b=2 14S=2 14112=4 cm  S = 2(b/q b + b q b + b q b/q)  S = 2(b2/q + b2 q + b2) S/2/b2 = 1/q+q+1  q S/2/b2=1+q2+q  q 112/2/42=1+q2+q q2+2,5q1=0 q22,5q+1=0  a=1;b=2,5;c=1 D=b24ac=2,52411=2,25 D>0  q1,2=2ab±D=22,5±2,25 q1,2=1,25±0,75 q1=2 q2=0,5 q=2  a=b/q=4/2=2 c=q b=2 4=8  V=a b c=2 4 8=64=64 cm3   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  S1=2 (a b+b c+c a)=2 (2 4+4 8+8 2)=112 cm2 s1=a+b+c=2+4+8=14 cm

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže naša kalkulačka premeny jednotiek objemu.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: