Pozorovateľ 5

Pozorovateľ leží na zemi vo vzdialenosti 20m od poľovníckeho posedu vysokého 5 m.
A) Pod akým zorným uhlom vidí posed?
B) O koľko sa zmení zorný uhol, ak sa k posedu priblíži o 5m?

Správna odpoveď:

A =  14,0362 °
C =  4,3987 °

Postup správneho riešenia:

x=20 m y=5 m  tgA=y:x  A=π180°arctg(y/x)=π180°arctg(5/20)=14,0362=14°210"
x2=x5=205=15 m  tgB=y:x2  B=π180°arctg(y/x2)=π180°arctg(5/15)18,4349   C=BA=18,434914,0362=4,3987=4°2355"Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: