Krokovanie

Záhrada je dlhá 90 m. Aká najmenšia môže byť jej šírka, ak sa dá prejsť (obvod) krokmi 80 cm alebo 50 cm?

Správna odpoveď:

b =  2 m

Postup správneho riešenia:

a=90 100=9000 cm 80=245 50=252 NSN(80,50)=2452=400  k=NSN(80,50)=400 cm a1=a/k=9000/400=245=22,5 o = 2a+2b  b1=k/2=400/2=200 cm b=b1/100=200/100=2=2 m  o=2 a+2 b1=2 9000+2 200=18400 cm k2=o/k=18400/400=46Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Chceš si vypočítať najmenší spoločný násobok dvoch alebo viacerých čísel?
Chceš si vypočítať najväčší spoločný deliteľ dvoch alebo viacerých čísel?
Chcete premeniť jednotku dĺžky?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: