Uhol výseče

Štvrťkruh s polomerom 4 má rovnaký obsah ako kruhový výsek o polomere 3. Aká je veľkosť stredového uhla výseče?

Správna odpoveď:

α =  160 °

Postup správneho riešenia:

r=4 S1=4π r2=43,1416 4212,5664  R=3 S2=πR2 360α S1=S2  α=π R2360 S1=3,1416 32360 12,5664=160=160   Skuˊsˇka spraˊvnosti:   S3=π R2 360α=3,1416 32 36016012,5664Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: