Guľový 6

Guľový výsek, ktorého osový rez má v strede gule uhol s veľkosťou j=120°, je časťou gule s polomerom r = 10 cm. Vypočítajte povrch výseku.

Správna odpoveď:

S =  586,2292 cm2

Postup správneho riešenia:

α=120  r=10 cm  sinα/2=a:r  a=r sin(α/2)=10 sin(120°/2)=8,66025 cm  h=rr2a2=101028,66032=5 cm  S1=2π r h=2 3,1416 10 5314,1593 cm2  S2=π a r=3,1416 8,6603 10272,0699 cm2  S=S1+S2=314,1593+272,0699=586,2292 cm2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: