Vypočítaj 125

Vypočítaj objem a povrch kužeľa, ktorého osový rez je rovnostranný trojuholník s dĺžkou strany a=18cm.

Správna odpoveď:

V =  1322,2597 cm3
S =  763,407 cm2

Postup správneho riešenia:

a=18 cm  r=a/2=18/2=9 cm h=3/2 a=3/2 18=9 3 cm15,5885 cm  V=31 π r2 h=31 3,1416 92 15,5885=1322,2597 cm3
s=a=18 cm  S=π r2+π r s=3,1416 92+3,1416 9 18=763,407 cm2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: