Pravouhlý

Pravouhlý trojuholnı́k má celočı́selné dlžky strán a obvod 11990. Navyše vieme, že jedna jeho odvesna má prvočı́selnú dlžku. Určte ju.

Správna odpoveď:

a =  109

Postup správneho riešenia:

o=11990 o=a+b+c=11990=2×5×11×109 a a+b b=c c a a+b b=(11990ab)2 a2+b2=14376010023980 a+a223980 b+2 ab+b2 23980 a+23980 b=143760100+2 ab  a=109  23980 a+23980 b=143760100+2 a b 23980 109+23980 b=143760100+2 109 b  23762b=141146280  b=5940  c=oab=119901095940=5941Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Riešite Diofantovské problémy a hľadáte kalkulačku diofantovských celočíselných rovníc?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: