Odmocninový trojuholník

Môže trojuholník so stranami √3, √5 a √8 byť pravouhlý trojuholník?

Správna odpoveď:

y =  1

Postup správneho riešenia:

a=3=31.7321 b=5=52.2361 c=8=2 22.8284  x2=x  a2+b2=c2 3+5=8 y=1

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5

Súvisiace a podobné príklady:

 • Je pravouhlý?
  rtriangle Je trojuholník so stranami 51, 56 a 77 pravouhlý?
 • 3boký ihlan
  TriangularPyramid Aký je objem pravidelného trojbokého ihlanu so stranou 3cm?
 • Deltoid - 3 strany
  deltoid Vypočítajte uhlopriečky v deltoide so stranami 10, 12,6 a 5 cm
 • Výška RT
  unilateral_triangle Akú výšku má rovnostranný trojuholník so stranou b = 43?
 • Adam oprel
  rebrik33 Adam oprel rebrík o dom tak, že horný koniec dosahoval k oknu vo výške 3,6 m a dolný koniec stál na rovnej zemi a bol od steny odstavený o 1,5m. Aká je dĺžka rebríka?
 • Lichobežník pomer strán
  trapezium Strany lichobežníka sú v pomere 2: 5: 8: 5. Obsah lichobežníka je 245. Nájdite výšku a obvod lichobežníka.
 • Pravouhlý trojuholník
  righttriangle Pre odvesny pravouhlého trojuholníka platí a:b = 2:3. Prepona má dĺžku 40 cm. Vypočítajte obvod a obsah tohto trojuholníka.
 • Pravouhlý trojuholník
  vertex_triangle_right LMN je pravouhlý trojuholník s vrcholmi L (1,3), M (3,5) a N (6, n). Ak je uhol LMN je 90° nájdite n.
 • Záhrada
  garden Rozloha štvorcovej záhrady tvorí 2/7 rozlohy záhrady tvaru trojuholníka so stranami 112 m 70 m a 70 m. Koľko metrov pletiva potrebujem na oplotenie štvorcovej záhrady?
 • 30-metrový
  stromy 30-metrový strom sa zlomil. Jeho vrcholec spadol 5m od kmeňa. V akej výške sa zlomil?
 • RS trojuholník
  equilateral_triangle Obsah rovnostranného trojuholníka je 81 krát 3 pod odmocninou cm2. Vypočítaj jeho obvod.
 • Obdĺžnik 53
  parabol Obdĺžnik so stranami dĺžok a, b (cm) má obvod 100 cm. Závislosť jeho obsahu P(v cm2) od čísla a sa dá vyjadriť kvadratickou funkciou P = sa + ta2. Určte koeficienty s, t.
 • Štvorec
  square Body A[-3,-6] a B[-1,-1] sú susednými vrcholmi štvorca ABCD. Vypočítajte obsah štvorca ABCD.
 • Trojuholník
  squares4 Trojuholník ABC má dĺžky strán m-1;m-2;m-3. Aký musí byť m, aby bol a) pravouhlý b) ostrouhlý?
 • Rovnoramenný pravouhlý
  right_isosceles_triangle Vypočítajte obsah rovnoramenného pravouhlého trojuholníka, ktorého obvod je 33 cm.
 • Vypočítajte 12
  square_axes Vypočítajte obvod štvorca, keď poznáme dížku jeho uhlopriečky e=4,2 m
 • Rebrík
  rebrik Rebrík dlhý 5 m je opretý o stenu. Jeho päta je vzdialená od steny 1 m. V akej výške sa rebrík dotýka steny?