Kužel

Úsečka ležiaca na priamke y = -3x +4, ktorá sa nachádza v kvadrante I sa otáča okolo osi y a tým je tvorený kužeľ.

Aký je objem kužeľa?

Správna odpoveď:

V =  7,4

Postup správneho riešenia:

h=4 r=34=1,33  V=31πr2h=7,4Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.

Súvisiace a podobné príklady: