Na ceste

Na ceste z Bratislavy do Trebišova (440 km) vyšli oproti sebe 2 autá. Auto z BA vyšlo o 8:00 hod a auto z Trebišova o 9:00 hod. Stretli sa o 11:00 hod, auto z Trebišova prešlo každú hodinu o 25 km menej než druhé auto. Aké priemerné rýchlosti mali obe autá a v akej vzdialenosti od Trebišova sa stretli.

Správna odpoveď:

v1 =  98 km/h
v2 =  73 km/h
s2 =  146 km

Postup správneho riešenia:


v1 = 25 + v2
440 = v1 · (11,00-8,00) + v2·(11,00-9,00)

v1-v2 = 25
3v1+2v2 = 440

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
3v1+2v2 = 440
v1-v2 = 25

Riadok 2 - 1/3 · Riadok 1 → Riadok 2
3v1+2v2 = 440
-1,67v2 = -121,67


v2 = -121,66666667/-1,66666667 = 73
v1 = 440-2v2/3 = 440-2 · 73/3 = 98

v1 = 98
v2 = 73

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.
v2=73=73 km/h
s2=v2 (11,009,00)=73 (11,009,00)=146 km



Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.







Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: