Uhly

Vonkajší uhol trojuholníka ABC pri vrchole A je 104°30'. Vonkajší uhol pri vrchole B je 142°42'. Akú veľkosť má vnútorný uhol pri vrchole C?

Správna odpoveď:

γ =  67,2 °

Postup správneho riešenia:

A=104,5  B=142,7   α=180A=180104,5=2151=75,5  β=180B=180142,7=10373=37,3  α+β+γ=180  γ=180αβ=18075,537,3=5336=67,2   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  γ=A+B180  =67,2=67°12Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: