Kombinácií 80637

Ak sa zmenší počet prvkov o 4, zmenší sa počet kombinácií druhej triedy z týchto prvkov trikrát. Koľko je prvkov?

Správna odpoveď:

n =  10

Postup správneho riešenia:

C2(6)=(26)=2!(62)!6!=2165=15 (2n)/3 = (2n4) 2 (n2)!n! = 3  2 (n6)!(n4)! (n2)!n(n1)(n2)! = 3  (n6)!(n4)(n5)(n6)!  n(n1)=3 (n4) (n5)  n(n1)=3 (n4) (n5) 2n2+26n60=0 2n226n+60=0 2 ...  prvocˇıˊslo 26=213 60=2235 NSD(2,26,60)=2  n213n+30=0  a=1;b=13;c=30 D=b24ac=1324130=49 D>0  n1,2=2ab±D=213±49 n1,2=213±7 n1,2=6,5±3,5 n1=10 n2=3  n>3 n=n1=10   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  c1=(2n)=45 C2(10)=(210)=2!(102)!10!=21109=45  c2=(2n4)=(2104)=15 3 c2=c1

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Chceš si dať zrátať kombinačné číslo?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: