Eskalátor

Pohyblivé schodisko sa pohybuje rýchlosťou veľkosti 0,6 m/s smerom nadol. Schodisko zviera s vodorovnou rovinou uhol 45°. Človek s hmotnosťou 80 kg kráča po schodisku smerom nahor rýchlosťou veľkosti 0,9 m/s. Určte dráhu, ktorú človek prejde a prácu, ktorú vykoná, kým vystúpi do výšky 20 m.

Správna odpoveď:

s =  28,2843 m
W =  16000 J

Postup správneho riešenia:

h=20 m α=45   v1=0,6 m/s v2=0,9 m/s  v=v2v1=0,90,6=103=0,3 m/s  sin α = vy:v  vy=v sinα=v sin45° =0,3 sin45° =0,3 0,707107=0,21213 m/s vx=v/2=0,3/20,2121 m/s vy = v/2  vy = h/t  t=h/vy=20/0,212194,2809 s  s=v t=0,3 94,2809=20 2=28,2843 m
m=80 kg g=10 m/s2  W=m g h=80 10 20=16000 JNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Chcete premeniť jednotku hmotnosti?
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: