Priamky

Narysujte 2 priamky c, d tak že c || d. Na priamke c vyznač body A, B, bodom A ved kolmicu n k priamke c, bodom B ved kolmicu m k priamke c.


Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Narysuj
  drawing_geometry Narysujte dve priamky c, d že c||d. Na priamke c vyznač body A, B. Bodom A veď kolmicu na priamku c. Bodom B veď kolmicu mk priamke c.
 2. Štvorec
  rectangle2 Narysujte štvorec o strane a = 4cm. Vyznačte stred súmernosti S a všetky osi súmernosti. Koľko os súmernosti má? Zapíšte.
 3. Tri body
  fun2 Vyznač v rovine tri ľubovoľne body E,F a G tak aby neležali na jednej priamke. a) narysuj úsecku FG b) zostrojil polopriamku EG c) narysuj priamku EF
 4. Priamka
  line_points Na koľko dielov rozdeľuje priamku 5 (rôznych) bodov, ktoré na nej ležia?
 5. Rovina
  rovnobezky Na koľko dielov rozdeľuje rovinu 6 rovnobežiek?
 6. Súčet graficky
  fun_1 Narysuj graficky súčet všetkých strán stvoruholnika ABCD
 7. Uhly
  fun1 Ktoré z daných uhlov sú tupé?
 8. Susedný
  graph K uhlu 136° určite veľkosť susedného uhla.
 9. Uhly 1
  angles Je pravda že susedné uhly nemajú spoločné rameno?
 10. Zlomok 2
  dancer V triede je 28 žiakov. Z nich 21 je zapojených do krúžkovej činnosti. Aká časť triedy nenavštevuje krúžok?
 11. Tisícky
  bulb2_5 Zaokruhli na tisícky: a) 49287 b) 31789 c) 99999
 12. Rímske čísla +
  rome-italy Sčítajte dané čísla zapísané rímskymi číslicami. Výsledky zapíšte ako dekadické číslo.
 13. Rímske čísla
  roman_1 Zapíš čísla zapísané rímskymi číslicami v desiatkovej sústave. Pomôcka: Ivan viedol Xavera lesnou cestou do mesta.
 14. Porovnaj
  compare Porovnaj pomocou znakov >, <, =: 85.57 ? 80.83
 15. Rímske čísla 2+
  rome-italy_1 Sčítajte dané čísla zapísané rímskymi číslicami. Výsledky zapíšte rímskymi číslicami.
 16. Vlak
  vlak_meskajuci Vlak prejde úsek trate za 95 minút, keď ide rýchlosťou 75 km/h. Akou rýchlosťou by musel ísť, aby sa čas jazdy skrátil o 20 minút?
 17. Súčin
  complex-colors Výsledok súčinu čísiel 1, 2, 3, 1, 2, 0 je: